VVViO symposium 2012

Societeit de WitteOp dinsdag 22 mei 2012 organiseerde de VVViO haar jaarlijkse symposium voor alle VI laureaten in de Sociëteit De Witte in Den Haag. Het jaarlijkse VVViO symposium biedt een unieke gelegenheid om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen met andere VI laureaten, en om actuele ontwikkelingen, gewenste veranderingen en andere zaken te bespreken met beleids- en opiniemakers. In 2012 stond het symposium in het teken van het thema ‘de Innovatie-Paradox: de waarde van wetenschap’.

Op 22 mei 2012 organiseerde de VVViO haar jaarlijkse symposium voor alle VI laureaten in de Sociëteit De Witte in Den Haag. Het symposium stond in het teken van het thema “de Innovatie-Paradox: de waarde van wetenschap”. De keynote werd verzorgd door Prof. Ron Fouchier (Erasmus), die in zijn lezing ‘Onderzoek aan airborne H5N1 virus; basaal of toegepast onderzoek?’ inging op het belang van basaal onderzoek. Vervolgens werd vanuit verschillende perspectieven ingegaan op basaal versus toegepast onderzoek: Ir. Freeke Heijman (Ministerie EL&I) vertelde over het door het kabinet Rutte-I ingestelde topsectorenbeleid;

Prof. Vincent Icke

Prof. Vincent Icke

Prof. Vincent Icke (Universiteit Leiden, UvA) brak juist een lans voor basaal onderzoek in zijn lezing ‘Trapveldjes’; en Prof. Peter-Paul Verbeek (UTwente, DJA) benadrukte het belang van basaal, fundamenteel onderzoek voor het bereiken van innovatie. De presentaties werden gevolgd door een geanimeerd paneldebat met de sprekers, enkele betrokkenen van NWO en de aanwezigen. Tijdens het Symposium op 22 mei 2012 vond ook de Algemene Leden Vergadering plaats. Een verslag hiervan zal worden gepresenteerd voorafgaand aan het volgende ALV.

Natuurlijk was er ook ruimte voor vragen en discussie, tijdens de presentaties of in het debat, en na afloop tijdens de borrel.

Prof. Peter Paul Verbeek

Prof. Peter Paul Verbeek

Programma

11.00-11.30 Ontvangst met koffie

11.30-12.15 Algemene ledenvergadering

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.45 Presentatie prof. Ron Fouchier (Virologie Erasmus MC en lid DJA): Onderzoek aan airborne H5N1 virus; basaal of toegepast onderzoek?

13.45-15.00 Presentaties:

– Ir. Freeke Heijman (Ministerie EL&I): Kennisinfrastructuur en topsectorenbeleid
– Prof. Vincent Icke (hoogleraar theoretische sterrenkunde Universiteit Leiden / bijzonder hoogleraar kosmologie UvA): Trapveldjes
– Prof. Peter-Paul Verbeek (voorzitter DJA): Fundamentele vragen bij innovatief onderzoek
15.00-16.00 Debat met bovenstaande sprekers en de aanwezigen
16.00 Borrel