VVViO symposium 2010: Impuls voor de kenniseconomie

plasterk_heertje

De professoren Ronald Plasterk en Arnold Heertje tijdens hun presentaties’

Wordt de wetenschap in een dienstbare rol gedreven door de roep om toepassingen? Hoe kan een impuls aan de kenniseconomie worden gegeven? Dit zijn thema’s die ons allen als onderzoekers aangaan en medebepalend zijn voor een carrière in de wetenschap.

Tjidens het symposium is hierop ingegaan in presentaties van oud-minister Ronald Plasterk, econoom Arnold Heertje en de NWO voorzitter Jos Engelen en aansluitend in het paneldebat.