VVViO symposium 2006: De Minister van Wetenschap

Thema: De Minister van Wetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek fungeert soms als speelbal tussen de ministeries van OC&W en EZ, NWO en het Innovatieplatform. De huidige trend van valorisatie en focus & massa maakt het steeds lastiger vernieuwend en origineel onderzoek te doen. De aanwezige politieke partijen (CDA, PvdA, VVD en D66) beaamden de noodzaak om verfrissend onderzoek door middel van VI subsidies te stimuleren en te behouden.