VVViO symposium 2005: De Principal Investigator

Thema: De Principal Investigator

De meeste universiteiten kennen nog een klassieke structuur, waarbij een hoogleraar als groepsleider bovenop een piramide van UHD/UDers, postdocs en aio’s zit. Hierbij is het voor jonge onderzoekers soms lastig om een eigen identiteit op te bouwen. De invoering van het tenure-track systeem en van (junior) PI posities moet het mogelijk maken voor jong talent om door middel van eigen fondsverwerving en senior authorships een eigen onderzoeksgroep op te zetten.