VVViO symposium 2009: de verlossingsimpuls

Aanleiding voor dit thema was de steeds dominantere rol van de VI in de academische carrièrekansen van onderzoekers. Tijdens dit symposium werd de nieuwe VI besproken worden, evenals gerelateerde zaken zoals het verbeteren van het carrièreperspectief van een VI-laureaat.

Verslag VVViO symposium 2009

Op 24 april 2009 heeft de VVViO haar jaarlijkse symposium gehouden, met als thema: De Verlossingsimpuls? Dit thema is gebaseerd op de steeds dominantere rol van de VI in de academische carrièrekansen van onderzoekers. De VI geeft jonge onderzoekers de mogelijkheid om een eigen onderzoeksprofiel te ontwikkelen. Maar wat gebeurt er met hen die net achter het net vissen? En hoe verhoudt de schaarste in het aantal honoreringen binnen de VI zich tot de ontwikkeling van de toekomstige generatie van jonge onderzoekers?

Systematische onderinvestering

Een centraal onderdeel van het symposium werd gevormd door de lezingen van de twee hoofdsprekers, prof. dr. Robbert Dijkgraaf en dr. Cees le Pair. Onder de titel Nederlandse wetenschap in de wereld gaf KNAW president Robbert Dijkgraaf een zeer boeiend overzicht van de positie van de Nederlandse wetenschap op het wereldtoneel. De belangrijkste boodschap van zijn betoog was dat door systematische onderinvestering in onderwijs en onderzoek, de vooraanstaande positie van Nederland in veel wetenschapsgebieden bedreigd wordt. De kennisinvesteringstoezegging die door de overheid is gedaan binnen het Lissabon-akkoord wordt onvoldoende nagekomen, terwijl ook de grote bedrijven die de Nederlandse kenniseconomie zouden moeten aanjagen onvoldoende inzetten op onderzoek.

Eeuw der verduistering

“Waar een klein land goed in is” wordt steeds meer “waar een klein land goed in was”. Dr. Cees le Pair, één van de grondleggers van technologiestichting STW en directeur van deze stichting vanaf de oprichting in 1981 tot 1999, gaf een prikkelende presentatie getiteld De eeuw der verduistering. Hierin betoogde hij dat zich in het Nederlandse onderwijs- en onderzoeksstelsel een trend heeft ingezet die omgekeerd is aan de verlichting, waarin de zuivere wetenschap ondergeschikt wordt gemaakt aan meningen en overtuigingen, waarin academisch onderzoek in dienst wordt gesteld van producten, processen en diensten, en waarin het academisch denken ondergeschikt wordt gemaakt aan valorisatie.

Debat

Het symposium werd zoals te doen gebruikelijk afgesloten met een debat, waarin onder andere de overheveling van €100 miljoen van de eerste geldstroom van de universiteiten naar NWO en de gevolgen hiervan voor de carrièreperspectieven van jonge onderzoekers aan de orde kwamen.