Over VVViO

De Vereniging Voor Vernieuwingsimpuls Onderzoekers (VVViO) behartigt sinds 2004 de belangen van alle laureaten van de Vernieuwingsimpuls (VI). De VI richt zich met drie persoonsgebonden subsidievormen op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel). VVViO vertegenwoordigt de nieuwe generatie van Nederlandse toponderzoekers uit alle gebieden van de wetenschap.

Activiteiten

  • Jaarlijks VVViO symposium met thema’s rond wetenschapsbeleid en prominente gastsprekers.
  • Netwerkborrels
  • Gesprekken met beleidsmakers bij NWO
  • Gesprekken met Tweede-Kamer-woordvoerders Wetenschapsbeleid

VI laureaten kunnen zich kosteloos als lid van de vereniging aanmelden op deze website.

Bestuur

Het bestuur bestaat sinds 1 juni 2016 uit de volgende personen

Dr. Celia Berkers voorzitter
Dr. Stephan Huveneers vice-voorzitter
Dr. Sander van Kasteren secretaris
Dr. Dirk-Jan Scheffers penningmeester
Dr. Diederik Burgersdijk algemeen lid
Dr. Taco Kooij algemeen lid
Dr. Tessel Bauduin algemeen lid