Doelstelling

VVViO biedt een netwerk voor VI-laureaten: tijdens het jaarlijkse symposium en de jaarlijkse netwerkborrel kunnen contacten worden gelegd, samenwerkingen worden gesmeed, en ervaringen worden gedeeld.

Daarnaast speelt VVViO een actieve rol in wetenschapsbeleid en -opinie door middel van gesprekken met NWO en beleidsmakers in Den Haag. In de afgelopen jaren heeft VVViO zich ondermeer sterk gemaakt voor de invoering van het Principal Investigator en Tenure Track systeem, de afschaffing van de matchingsverplichting, veranderingen in het wetenschapsbeleid (zoals verschuivingen in eerste en derde geldstromen). Actuele thema’s van dit moment zijn de keerzijden van ‘focus en massa’ en ‘valorisatie’ voor innovatie en excellent onderzoek.