Aanmelden als lid

Het lidmaatschap is gratis. De statuten van de VVViO staan online.

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de
Vereniging Voor Vernieuwingsimpuls Onderzoekers ( VVViO)

Naam
Voorvoegsel(s)
Voorletter(s)
Titel(s)
Voornaam
Wetenschapsgebied
Soort VI Laureaat

Veni
Vidi
Vici

Organisatie
Afdeling
E-mail
Telefoon

Thuisadres
Postcode en plaats

Jaar toekenning subsidie
Datum aanmelding
Verificatie  Cijfers en hoofdletters